مستندات دانشی | اطلاع رسانی برنامه های آموزشی | لینک های آموزشی مفید

 بخش مستندات دانشی، حاوی محتوایی است که مطالعه آن میتواند منجر به افزایش غنای تجربی و دانشی در حوزه بیمه سلامت گردد. این محتوا شامل مقالات، ارائه های آماده و مطالب گردآوری شده است.

ردیف عنوان گردآورنده دریافت
1 کمیته مشترک ملی کشور آلمان آقای دکتر مجتبی نوحی
2 نگرشی بر سیستمهای طبقه بندی تشخیص های سازمان بهداشت جهانی خانم دکتر شهلا فزونخواه
3 نگرشی بر سیستمهای طبقه بندی بیماریهای سازمان جهانی بهداشت خانم دکتر شهلا فزونخواه
4 بیمه های سلامت و نظارت بر بیمه ها در دنیا آقای ابراهیم حسن زاده
5 ابرروندهای مؤثر بر آینده سلامت آقای ابراهیم حسن زاده