ردیف عنوان تاریخ دریافت
1 قانون بیمه همگانی 1373/08/03  
2 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1395/12/14
3 قانون احکام دائمی 1396/01/20
4 سیاست های کلی سلامت- ابلاغ مقام معظم رهبری
1393/01/18
5 کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت ویرایش سوم  1396/06/08
6 فهرست خدمات بیمه های سلامت - 1398 1398
7 دستورالعمل رسیدگی به اسناد - 1396 1396
8 ضوابط بررسی و تعیین سطح تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه 1398/07/30
 

 سایر آیین نامه ها، بخشنامه و ابلاغیه ها از طریق لینک های زیر قابل ملاحظه و دانلود است.

برای دانلود دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت الکترونیکی خسارت متفرقه  اینجا کلیک کنید.

برای دانلود نامه ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت الکترونیکی خسارت متفرقه  اینجا کلیک کنید.

برای دانلود نامه ابلاغ فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول تعهدات سازمان های بیمه گر پایه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل فرایند اجرای ضوابط بررسی و تعیین سطح و شمول تعهدات سازمان های بیمه گر پایه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود نامه ابلاغیه طرح نسخه الکترونیک ابلاغ شده مورخ 1399/03/31 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود طرح نسخه الکترونیک ابلاغ شده مورخ 1399/003/31 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ابلاغ شده مورخ 1399/03/31 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل قانون بودجه سال 1399 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی مبنی بر محاسبه و ابلاغ تعرفه اعمال جراحی شایع گلوبال مورخ 1399/02/21 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ۹۹ مورخ 1399/02/07 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ابلاغیه پرداخت پزشکان در زابل مورخ 1399/01/06 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ابلاغیه داروی ماسیتنتان مورخ 1399/01/06  اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ابلاغیه دولت در خصوص جابجایی پزشکان تمام وقت به مناطق محروم مورخ 1399/01/06  اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ابلاغیه دولت در ارتباط با مجاز بودن بیمه سلامت جهت جبراین بخشی از هزینه خودپرداخت پزشکان عمومی بخش خصوصی مورخ 1399/01/06  اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ابلاغیه تداوم پوشش تری پاراتاید مورخ 1398/08/06  اینجا کلیک کنید.

برای دانلود ضوابط بررسی و تعیین سطح تعهدات سازمان های بیمه گر پایه مصوب 1398 اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه آمبولانس در سال 1398، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحیه تعرفه های خیریه سال 1398، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال 1398، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه سال 1398، اینجا کلیک کنید

برای دانلود دستورالعمل تعیین نرخ خدمات بیماران بین الملل در بخش دولتی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه آمبولانس در سال 1397، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود نامه نحوه محاسبه مابه‌التفاوت اسناد ارسالی سال 97، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال 1397، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه سال 1397، اینجا کلیک کنید

برای دانلود بخشنامه قیمت تولید داده خام خدمات ژنتیک، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه اعتیاد 1396، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه آمبولانس در سال 1396، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه مراکز خیریه در سال 1396، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال 1396 منطبق با کتاب ارزش نسبی ویرایش سوم، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبات هیات محترم وزیران در خصوص ویرایش سوم  کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در سال 1396، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال 1396، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه سال 1396، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه پیوند اعضا، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال 1395، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه سال 1395، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بخشنامه تعرفه آمبولانس 1394، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه تعرفه مراکز درمانی عمومی غیر دولتی سال 1394، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بخشنامه تعرفه خدمات درمانی اعتیاد 1394، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات وزیران در خصوص مراکز خیریه 1394، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل ابلاغ اصلاحیه یکپارچه سازی رویه سازمان های بیمه گر در رسیدگی به اسناد، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل ابلاغ 2کای ویزیت سرپایی و پوشش خدمات انتقال خون، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود آیین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبات هیات محترم وزیران در خصوص کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در سال 1393، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دستورالعمل اجرایی نظارت بر تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی سال 1393، اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود ابلاغیه تعرفه خدمات شرکت های توسعه دهنده سیستم های اطلاعات بیمارستانی در راستای اجرای ارزش های نسبی جدید خدمات و مراقبت های سلامت در سال 1393، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بخشنامه مراکز خیریه سال 1393 به دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل آیین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات دولت در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی 1394، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات دولت در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی 1394، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه ویزیت پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه خدمات درمانی سال ۱۳۹۴، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جدول هزینه اعمال جراحی گلوبال سال 1394 براساس ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت، اینجا کلیلک کنید.

برای دانلود ابلاغ جدید در خصوص فرانشیز بیماران سرپایی سال 1393، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تعرفه 90 مورد اعمال شایع(گلوبال) براساس کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت سال 1393، اینجا کلیک کنید.