دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور


پیرو نامه شماره 1281/100 مورخ 1398/11/21 شرح وظایف تعیین شده توسط وزیر وقت به شرح زیر ابلاغ گردید:

1.  تهیه و پیشنهاد سیاست‌های کلان، راهبردها و خط‌مشی‌های مربوط به بیمه پایه و تکمیلی سلامت در چارچوب سیاست‌های کلان نظام سلامت، سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و نظام درمانی کشور به شورای عالی بیمه سلامت کشور

2. پیشنهاد ساز و کارهای ایجاد پوشش همگانی سلامت با راهبردهای الزام بیمه پایه، رفع هم­پوشانی و انباشت ریسک و منابع به شورای عالی بیمه سلامت کشور

3.  بازنگری سالیانه ارزش نسبی خدمات سلامت در راستای تقویت رفتارهای مناسب در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی و پیشنهاد آن به شورای عالی بیمه سلامت با مشارکت مؤثر سازمان­های بیمه­گر و ارائه­ کنندگان خدمات سلامت

4.پیشنهاد تعرفه سالانه خدمات تشخیصی، درمانی و توان­بخشی بر اساس هزینه تمام شده خدمات و در جهت تعادل منابع و مصارف با مشارکت مؤثر سازمان­های بیمه­ گر و ارائه­ کنندگان خدمات سلامت

5. طراحی و تدوین جهت حرکت به سمت نظام­های پرداخت نوین و اثربخش از جمله نظام پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی (DRG) و پرداخت موردی و ارائه راه­کارهای استقرار آنها

6.  هماهنگ نمودن اقدامات در راستای اصلاح سیستم کدگذاری تشخیص‌های بالینی و خدمات و مراقبت‌های پزشکی با عنایت به تأثیر آن بر کارکردهای بیمه سلامت

7.  پیشنهاد اصلاح تعرفه ترجیحی مناطق محروم و کم برخوردار و برقراری سایر مشوق‌‌های مالی

8.  تعیین و پیشنهاد خودپرداخت (فرانشیز) بیماران با هدف اصلاح رفتار جستجوی درمان، تقویت نظام ارجاع و متناسب با توان پرداخت در راستای حفاظت مردم در مقابل هزینه‌های سلامت

9.  پیشنهاد اصلاح ساز و کارهای بیمه‌ای در راستای خرید راهبردی خدمات سلامت و مدیریت هزینه‌های غیر ضرور

10. تلاش در جهت اصلاح تعاملات فی‌مابین خریداران و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت از طریق عقد قرارداد و برگزاری جلسات مستمر جهت بحث و رسیدگی حل اختلافات فی­مابین ارائه­ کنندگان و خریداران خدمات سلامت و ارجاع موارد عدم توافق به شورای عالی بیمه سلامت

11.  هماهنگی و همکاری در راستای استقرار نظام الکترونیک رسیدگی یک­پارچه به اسناد پزشکی از طریق ارتباط برخط سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و مشارکت در استقرار نسخه الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان

12.مشارکت در بازنگری مستمر بسته بیمه پایه و تکمیلی سلامت (شامل خدمات پزشکی، دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی، خدمات پاراکلینیک، خدمات توان­بخشی)

13. اطمینان از رعایت فهرست بسته بیمه پایه و تکمیلی سلامت در بخش دولتی و غیر دولتی با مشارکت فعال کلیه   ذی­نفعان

14. بررسی و ارائه گزارش منظم عملکرد مالی و کمی و کیفی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی سلامت

15.هماهنگ نمودن اقدامات در راستای جلب همکاری سازمان­های بیمه‌گر پایه و ارائه­ کنندگان خدمات برای استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور

16.استفاده از شواهد علمی در راستای تحول نظام بیمه ­ای کشور و سیاست­گذاری مبتنی بر شواهد در جهت ارتقاء پایداری و کارآیی منابع بیمه ­ای با تشکیل کمیته­ های تخصصی ذیل دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت

17.  پایش مستمر اجرای مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور

18.  برنامه‌ریزی و برگزاری منظم جلسات شورای عالی بیمه سلامت کشور