• 1399/12/25 - 12:26
  • 64
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
حق الزحمه تشویقی نسخه الکترونیک

هشتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت: حق الزحمه تشویقی نسخه الکترونیک

هشتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت: حق الزحمه تشویقی نسخه الکترونیک

طبق تصمیمات هشتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور، به سازمان های بیمه گر پایه اختیار داده می شود تا پایان سال 1399، به منظور استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به ازاء هر فقره نسخه نویسی الکترونیک مبلغ 50000 ریال به کلیه گروه های پزشکی شاغل در مطب، درمانگاه و بیمارستان و به ازاء هر فقره نسخه پیچی الکترونیکی در صورتی که نسخه نویسی بصورت الکترونیک انجام نشده باشد و داروخانه رأسا نسخه را در سیستم الکترونیکی ثبت نماید مبلغ 30000 ریال به داروخانه ها پرداخت نمایند.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار مهم,تابلو اعلانات,گروه نظارت و دیده بانی,گروه تدوین بسته,گروه تعرفه و نظام پرداخت
  • کد خبر : 202131
کلمات کلیدی

تصاویر