فناوری اطلاعات از تمامی فرایندهای مدیریت دانش در سازمان پشتیبانی می کند. شناخت انواع فناوری های اطلاعات و انتخاب صحیح و بهره برداری از آن ها یکی از اصلی ترین مسائل جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان به حساب می آید.

اداره تدوین و سیاستگذاری بسته‌های بیمه خدمات سلامت در راستای اجرای بند (ج) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تدوین و ابلاغ بسته بیمه پایه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به صورت مستمر به بررسی و تدوین سطح تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌پردازد.

گروه تعرفه، نظام پرداخت و خرید راهبردی، هر ساله نسبت به تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور برای بخش های مختلف دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی با رعایت اصول مندرج در بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدام می نماید.

اداره ارزشیابی و دیده بانی بیمه های سلامت، اداره نظاره گر و سیاست محوری است که رصد نظام مند و مستمر شرایط و مسایل مربوط به بیمه های سلامت را در ایران بر عهده دارد تا از سیاست "کارآمد و با تکیه بر قوانین، اسناد بالادستی و مصوبات دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت"حمایت کند.

محتوای آموزشی

توانمندسازی از طریق آموزش مستمر، لازمه موفقیت در هر کسب و کاری است؛ این باور ماست